ข้อมูล eBook

ชื่อ: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้แต่ง: อ.กิจจา บานชื่น/อ.รังสรรค์ นาทอง/อ.ปิ่นอนงค์ อินโต๊ะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยในและภายนอกสำนักงาน การป้องกันต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-02 01:12