ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเมืองการปกครองของไทย

ผู้แต่ง: อ.ยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัสนันทน์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- เนื้อหาเล่มนี้เริ่มจากวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-09 01:12