ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกมเล่ห์เสน่หา

ผู้แต่ง: ณปุณ

สำนักพิมพ์: ดอกหญ้า 2000

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

... ความรักผลักดันให้คนเราทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะทำได้ ขณะเดียวกันก็มีอานุภาพที่สามารถทำลายบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดว่าจีสิ่งใดทำได้เช่นกัน ...

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-21 01:11
2018-02-07 01:13
2018-01-03 01:12
2017-12-06 01:12