ข้อมูล eBook

ชื่อ: วรรณคดีก่อนนอน พระพุทธเจ้า

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับวรรณคดีก่อนนอนแสนสนุกเรื่องราวของ "พระพุทธเจ้า" มหาศาสดา ผู้หักกงล้อแห่งวัฏสงสาร ให้ทั้งความสนุกสนาน และคำสอนมากมาย ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-08 01:12